Пятница, 16.04.2021, 01:17
Вітаю Вас Гість | RSS

Стецьківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Рекомендації

Психологічні особливості дітей,

які зазнали насилля

     Одним з найголовніших завдань і батьків і вчителів є рання профілактика насильства, зокрема в освітньому середовищі, формування в дитини вміння розпізнавати жорстокість, протистояти насильству, формування навичок адекватної самооцінки, вміння розв’язувати конфліктні ситуації, переорієнтація на загальнолюдські норми поведінки в суспільстві та правильні ціннісні орієнтири, а також формування навичок відповідальної поведінки як за своє життя та здоров’я, так і за життя і здоров’я інших людей.

Рекомендації щодо запобігання проявам насильства 

серед дітей в освітніх закладах:

 1. Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства, а також його наслідки. Особливу увагу варто приділити «легким» формам прояву насильства серед дітей, зокрема психологічному та економічному його видам, проводити серед педагогів навчальні заняття з діагностики легких форм насильства і реагувати на нього, адже саме з них починається формування насильницького стилю поведінки дітей стосовно одне одного.
 2. Варто не лише коригувати наявні форми поведінки дітей і формувати нові, переважно за допомогою власного прикладу, адже вчителі часом дозволяють собі такі прояви психологічного насильства, як порівняння, навішування ярликів, ігнорування почуттів дітей.
 3. Необхідно, щоб педагоги навчилися правильно ідентифікувати насильство як у своїй поведінці, так і в поведінці дітей, щоб сформувати єдиний погляд на наявну проблему.
 4. Ознайомлювати батьків, педагогів, дітей із загальноприйнятими у світі поняттям «нехтування проблемами дитини», яке є набагато ширшим з огляду на розуміння проблеми насильства над дітьми. Слід запровадити механізми аналізу ризиків виникнення насильства серед дітей у кожній конкретній школі.
 5. Необхідно розробити план дій щодо розв’язання проблеми насильства та запровадити систему постійного «відстежування» випадків насильства серед дітей, виявлення дітей-агресорів, організувати системну роботу з ними фахівців-психологів та соціальних педагогів. Будь-яка бесіда з дитиною-агресором має базуватись на загальнолюдських цінностях.
 6. Важливо не залишати поза увагою батьків агресивних дітей, але краще таку роботу проводити спільно з  соціальними службами, особливо у випадку виявлення кризового стану сім’ї. Також потрібна робота із класним колективом, яку слід планувати й реалізовувати згідно із загальною програмою корекції поведінки та надання допомоги дитині-агресору.
 7. Створити на базі школи алгоритм реагування на випадки насильства серед дітей, чітко визначити можливі дії, відповідальність та компетенції вчителя і представників адміністрації залежно від наявності, досвіду роботи та професійних навичок психолога і соціального педагога, визначити їхню роль та обсяг обов’язків у цьому алгоритмі. Роль учителя у такому алгоритмі має бути чітко визначеною і досить обмеженою, вчитель має надавати дитині лише первинну психологічну допомогу, а потім передавати її фахівцеві. Дитина-агресор та постраждала дитина мають дістати допомогу професіонала. Учень має уникати вирішувати такі проблеми самотужки. Алгоритм має враховувати вимоги чинного законодавства та залучати за необхідності, окрім внутрішніх ресурсів школи, сторонніх фахівців – представників служб у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, громадські організації тощо.
 8. Шкільні механізми превенції насильства, реагування на його прояви та систему допомоги дитині слід розробляти із залученням самих дітей і врахуванням їхньої думки. Це підвищить ступінь довіри дітей до цих механізмів, переконає у спрямованості пропонованих дій на реалізацію їхніх реальних потреб та очікувань.
 9. Практичні психологи та соціальні педагоги мають бути ключовими особами у ланцюгу дій, спрямованих на попередження насильства в школі. Це має бути одним з їхніх пріоритетних напрямів діяльності. Відповідно, їм необхідне постійне підвищення кваліфікації у цій сфері.
 10. Однією з можливих форм роботи, спрямованої на профілактику насильства в школі, може бути шкільна медитація – розв’язування конфліктних ситуацій через примирення сторін шляхом знаходження оптимального варіанта розв’язання проблеми, що задовольняє обидві сторони, за взаємного бажання сторін знайти вихід із ситуації. Така робота допоможе знизити рівень агресії у школі, надасть можливість вирішувати спірні питання ненасильницьким шляхом, усуне можливості для переходу від конфлікту до насильства.
 11. Як форму роботи з дітьми, схильними до агресії щодо інших, на базі школи варто запроваджувати програми заміщення агресії серед дітей – тренінги з розвитку соціальних навичок, індивідуального виявлення та припинення проявів агресії, заміни агресивної поведінки на асертивну, формування та розвитку загальнолюдських моральних цінностей.
 12. Через те, що батьки залишаються релевантним джерелом інформації для дітей, варто активніше залучати саме їх до профілактичної роботи з дітьми. Проводячи відповідну роботу з батьками, можна через них доносити до дітей інформацію про загальні засоби попередження насильницьких ситуацій та наявні форми допомоги, яку дитина може отримати на базі школи. Це особливо стосується дітей молодшого шкільного віку.
 13. Бажано проводити в школі більше спортивних змагань командного типу, виходячи з того, що брак тактильного спілкування між дітьми призводить до агресивного стилю поведінки.
 14. Приділяти більшу увагу психосексуальному вихованню дітей, зокрема прийнятними способами виражати особистісні симпатії.
 15. Привернути увагу органів системи освіти та громадськості до проблеми насильства серед дітей у школі, її наслідків та виявленого переліку потреб учасників навчально-виховного процесу для її розв’язання.
 16. Реорганізувати систему просвітницьких та профілактичних дій щодо запобігання насильству серед дітей у школі з урахуванням визначених потреб учасників навчально-виховного процесу. Ключовими фігурами на початку такого процесу мають виступати педагоги, загальний стаж роботи яких у школі становить від 2 до 10 років.

Психолого-педагогічні рекомендації педагогам

щодо оргацізації роботи з обдарованими дітьми

 1. Постійно підвищуйте навчальну мотивацію учнів, знаходьте сучасні, більш переконливіші аргументи на користь необхідності шкільних знань.
 1. Підтримуйте  і стимулюйте  дитячий інтерес до пізнання, виховуйте любов до книги як до головного джерела знань.
 1. Подавайте  дітям власний приклад інтелектуальної грамотності, освіченості і обізнаності, розкажіть їм про свої власні педагогічні досягнення.
 1. Залучайте обдарованих учнів до бібліотерапаії, наукової діяльності, донесіть їм ,що читання важливий  спосіб інтелектуального розвитку  особистості.
 1. Проявляйте увагу до навчальних досягнень учня, щиро радійте його успіхам і перемогам.
 1. Навчіть учня адекватно сприймати невдачі: допоможіть йому зрозуміти, що яким би здібним він не був, завжди знайдеться людина більш талановитіша за нього.
 1. Надавайте підтримку і допомогу у виконанні навчальних завдань, давайте адекватну оцінку навчальним досягненням учня.
 1. Пам’ятайте, що успішним буває лише те навчання, що викликає інтерес і здивування, та приносить радість дитині.

Практичний психолог Сухомлин Л.Г.

Психолого-педагогічні рекомендації педагогам 

щодо роботи з дітьми « групи ризику»

     Мета: поліпшення індивідуальної ситуації розвитку дитини на даному етапі життя, зменшення психотравмуючих факторів оточуючого середовища, сприяння особистісному розвитку та соціалізації дитини.

 1. Сформувати адекватне особистісне сприйняття важковиховуваного учня не як «поганого», а як людину, що потрапила в складні життєві обставини.
 2. Створити сприятливе комунікативне середовище в системі «учень - вчитель».
 3. Організувати особистісне спілкування з учнем з позиції «Я хороший, ти - хороший»
 4. Виявляти сильні сторони особистості в ході виховної роботи і робити акцент на внутрішніх можливостях дитини. Враховувати індивідуально-психологічні особливості учня та встановлену спільно з психологом причину важковиховуваності.
 5. Використовувати метод «Я - повідомлення» в ході індивідуальної роботи з дитиною.
 6. Підвищувати авторитет дитини в учнівському середовищі, залучати до активної участі в громадському житті класу.
 7. Активізувати навчальну діяльність дитини, надати необхідну допомогу та застосовувати методику стимульного успіху.
 8. Підвищувати психологічну культуру батьків, навчитись бачити в них не «винуватців», а спільників у справі виховання.
 9. Посилити психологічну просвіту учасників навчально-виховного процесу щодо навчання виховання і розвитку дітей з ускладненою поведінкою.

Психолого-педагогічні рекомендації  педагогам

щодо профілактики дезадаптації п’ятикласників

Мета: сприяння успішній адаптації учнів 5 класу до нових умов навчання і виховання в середній школі.

 1. Ознайомити дітей з розумними вимогами щодо навчання і поведінки.
 2. Будувати взаємодію на основі співпраці і співробітництва.
 3. Враховувати вікові й індивідуальні особливості підлітків.
 4. Застосовувати методику стимульного успіху на перших порах навчання дітей у середній ланці.
 5. Демонструвати дітям віру в їх успіх, переконувати у власних можливостях.
 6. Звертатись до учнів на ім’я (це зближує, підкреслює повагу вчителя до учня).
 7. Контролювати силу свого голосу та інтонацію, в період адаптації діти дуже чутливі до цього.
 8. Намагатись якомога менше використовувати слів-заперечень.
 9. Відокремлювати оцінку конкретного вчинку від оцінки особистості учня.
 10. Уникати групової критики, а також порівнянь дитячих  помилок з успіхом інших дітей.
 11. Порівнювати якість роботи дитини лише з її власними попередніми роботами.
 12. Вказуючи помилки, намічати позитивну перспективу, акцентувати увагу на успішних досягнення учня, створювати ситуацію успіху.
 13. Надавати емоційну підтримку учням словесно і поглядом, демонструвати позитивне ставлення до учня.
 14. Підтримувати активність, формувати мотивацію до навчання, викликати живий інтерес до пізнання.

За матеріалами психологічних видань. Практичний психолог Сухомлин Л.Г.

Рекомендації

вчителям-предметникам щодо забезпечення успішної адаптації п’ятикласників

в умовах впровадження нових державних стандартів освіти

 1. Створити психологічно безпечне, спокійне і стабільне середовище для навчальної діяльності учнів 5 класів.
 1. Забезпечити постійну підтримку, сприйняття й визнання особистості учня з боку вчителів та батьків.
 1. Вчителям-предметникам важливо узгодити і дотримуватись єдиних вимог до учнів.
 1. При організації співпраці з учнями вчителям доцільно демонструвати свою прихильність до учнів, зацікавленість в їхній успішності.
 1. Не допускати знеособлювання в підході педагога до школяра, визнавати його індивідуальність.
 1. Для успішного засвоєння знань педагогам доцільно детально і доступно пояснювати учням нові терміни, бо неповне і неточне розуміння слів лежить в основі нерозуміння предмета.
 1. Створити сприятливий психологічний мікроклімат в дитячих колективах, сприяти самореалізації кожного учня.
 1. Вчити учнів працювати в умовах альтернативи, вибору, підтримувати дитячу ініціативу, поважати їх право на власну думку.
 1. Використовувати методику стимулювання успіху щодо оцінки навчальної діяльності учнів.
 1. Сприяти створенню демокритичної, не авторитарної атмосфери навчання

Практичний психолог Сухомлин Л.Г.

Рекомендації педагогам  

щодо профілактики синдрому емоційного вигорання

 1. Вчіться керувати власними емоціями – не накопичуйте негативу і ви відчуєте радість і легкість життя.
 1. Опановуйте позитивне мислення – воно має щасливу здатність породжувати здоров ’я.
 1. Пам’ятайте про унікальну   особливість релаксації -   зменшувати нервову напругу через м ’язове розслаблення.
 1. Відкрийте для себе користь від простих способів регуляції емоційного стану, що виражаються словами на  - само:   самопідбадьорювання, само переконання, само наказ, самонавіювання  -   і ви станете господарем своїх емоцій.
 1. Наповнюйте свій світ красою: духовне багатство відроджує внутрішні ресурси організму.
 1. Займайтесь творчістю  - розбуджене натхнення здатне витіснити з людської душі будь-які негативи.
 1. Користуйтесь правилом  Д. Карнегі: «Якщо хочеш бути щасливим – будь ним».   

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Апрель 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright MyCorp © 2021